دوربین مداربسته اسپیددام http://aradcctv.com Tue, 23 May 2017 07:46:44 +0430 fa-ir دوربین مدار بسته اسپیددام مدل:WV-CS584 http://aradcctv.com/دوربین-مداربسته/دوربین-مداربسته-آنالوگ/دوربین-مداربسته-اسپیددام/دوربین-مداربسته-panasonic/دوربین-مدار-بسته-اسپیددام-مدل-wv-cs584.html http://aradcctv.com/دوربین-مداربسته/دوربین-مداربسته-آنالوگ/دوربین-مداربسته-اسپیددام/دوربین-مداربسته-panasonic/دوربین-مدار-بسته-اسپیددام-مدل-wv-cs584.html دوربین مدار بسته اسپیددام مدل:WV-CS584

 

اطلاعات دوربین مداربسته 

 

 • Chip Size: 1/4"
 • Type: Color and B/W
 • Mechanism: P-T-Z
 • Resolution: 650 TV Lines
 • Connectivity: Analog
 • Minimum Illumination: 0.5 lx (Color), 0.04 lx (B/W) at F1.4 (WIDE)
 • Lens: 3.3mm-119mm
 • Advanced Technology: Super Dynamic 6, Adaptive Digital Noise Reduction, Auto Tracking, VMD, Auto Tracking
 • Signal-to-Noise Ratio: 52 dB
 • Power: 24 V AC: 60 Hz, 96 W
 • Dimensions (H X W): 14-1/8" X 9"
 • Weight: 9.9 lbs

 

{xtypo_info}کاربر گرامی در صورت سوال در ارتباط با این مدل دوربین مداربسته می توانید سوال های خود را در همین صفحه در قالب نظر برای ما ارسال کنید. {/xtypo_info}

{xtypo_rounded4}برای خرید و توضیحات کامل تر می توانید با شماره های ٨٨٩٨٦٢٢٧ – ۰۲۱  -  ٨٨٩٥١٥٦٢ – ۰۲۱  با ما در ارتباط باشید و اقدام به خرید کنید.{/xtypo_rounded4}

]]>
saeedmaddahi@gmail.com (دوربین مداربسته آراد تصویر) دوربین مداربسته Panasonic Sat, 15 Dec 2012 15:34:00 +0330
دوربین مداربسته اسپیددام مدل:SCP-3250/2250 http://aradcctv.com/دوربین-مداربسته/دوربین-مداربسته-آنالوگ/دوربین-مداربسته-اسپیددام/دوربین-مداربسته-samsung/دوربین-مداربسته-اسپیددام-مدل-scp-3250-2250.html http://aradcctv.com/دوربین-مداربسته/دوربین-مداربسته-آنالوگ/دوربین-مداربسته-اسپیددام/دوربین-مداربسته-samsung/دوربین-مداربسته-اسپیددام-مدل-scp-3250-2250.html دوربین مداربسته اسپیددام مدل:SCP-3250/2250

• 1/4" Ex-view HAD PS color CCD : SCP-3250
• 1/4” Super HAD color CCD : SCP-2250
• Powerful 25x optical zoom (3.6 ~ 91mm) and 16x digital zoom
• Motion adaptive digital noise reduction (3D+2D)
• Powerful dynamic range of 128x (NTSC), 160x (PAL) : SCP-3250
• True Day & Night (ICR)
• VPS (Virtual Progressive Scan) : SCP-3250
• High resolution of 600TV lines (Color), 700TV lines (B/W)
• Min. illumination of
0.7Lux@F1.65 : SCP-3250 / 0.2Lux@F1.65 : SCP-2250 (Color)
0.07Lux@F1.65 : SCP-3250 / 0.02Lux@F1.65 : SCP-2250 (B/W)
0.001Lux@F1.65 : SCP-3250 / 0.0004Lux@F1.65 : SCP-2250 (Color sens-up)
• 360° continuous rotation, High-speed pan & tilt at 600°/sec
• Privacy masking with 12 programmable zones (Polygonal mosaic)
• Backlight Compensation (Area setting)
• Advanced motion detection function
• Coaxial & RS-485/422 control
• 512x sens-up support
• Multi-Language OSD
• Intelligent video (Moved / Fixed)
• S/N ratio of 52dB
• Voltage : 24V AC

]]>
saeedmaddahi@gmail.com (دوربین مداربسته آراد تصویر) دوربین مداربسته Samsung Wed, 05 Dec 2012 18:02:45 +0330
دوربین مداربسته اسپیددام مدل:SVP-3120VH http://aradcctv.com/دوربین-مداربسته/دوربین-مداربسته-آنالوگ/دوربین-مداربسته-اسپیددام/دوربین-مداربسته-samsung/دوربین-مداربسته-اسپیددام-مدل-svp-3120vh.html http://aradcctv.com/دوربین-مداربسته/دوربین-مداربسته-آنالوگ/دوربین-مداربسته-اسپیددام/دوربین-مداربسته-samsung/دوربین-مداربسته-اسپیددام-مدل-svp-3120vh.html دوربین مداربسته اسپیددام مدل:SVP-3120VH

• 1/4" Ex-view HAD PS color CCD
• Powerful 12x optical zoom (3.6 ~ 44.3mm) and 16x digital zoom
• Motion adaptive digital noise reduction (3D+2D)
• Powerful dynamic range of 128x (NTSC), 160x (PAL)
• True Day & Night (ICR)
• VPS (Virtual Progressive Scan)
• High resolution of 600TV lines (Color), 700TV lines (B/W)
• Min. illumination of 0.7Lux@F1.67 (Color)
0.03Lux@F1.67 (B/W)
0.001Lux@F1.67 (Color sens-up)
• 360° continuous rotation, High-speed pan & tilt at 650°/sec
• Privacy masking with 12 user programmable zones
• Privacy masking with 12 programmable zones (Polygonal mosaic)
• Backlight Compensation (Area setting)
• Advanced motion detection function
• High shutter speed control by external trigger
• Integrated Housing
• Coaxial & RS-485 control
• 512x sens-up support

]]>
saeedmaddahi@gmail.com (دوربین مداربسته آراد تصویر) دوربین مداربسته Samsung Wed, 05 Dec 2012 17:33:00 +0330
دوربین مداربسته اسپیددام مدل:SCP-2371H http://aradcctv.com/دوربین-مداربسته/دوربین-مداربسته-آنالوگ/دوربین-مداربسته-اسپیددام/دوربین-مداربسته-samsung/دوربین-مداربسته-صنعتی-مدل-bbb-21f.html http://aradcctv.com/دوربین-مداربسته/دوربین-مداربسته-آنالوگ/دوربین-مداربسته-اسپیددام/دوربین-مداربسته-samsung/دوربین-مداربسته-صنعتی-مدل-bbb-21f.html دوربین مداربسته اسپیددام مدل:SCP-2371H

• High resolution of 600TV lines (Color)

                          /700TV lines (B/W)
• Min. illumination 0.2Lux@F1.6 (Color), 0.02Lux (B/W)
• Powerful 37x (3.5 ~ 129.5mm) zoom
• True Day & Night (ICR)
• Intelligent video, MD, SSNRIII
• Coax : Pelco-C ( Coaxitron ), 24V AC

• Built-in fan/heater, IP66 Grade

]]>
saeedmaddahi@gmail.com (دوربین مداربسته آراد تصویر) دوربین مداربسته Samsung Wed, 05 Dec 2012 17:10:31 +0330
دوربین مداربسته اسپیددام مدل:SCP-2330H http://aradcctv.com/دوربین-مداربسته/دوربین-مداربسته-آنالوگ/دوربین-مداربسته-اسپیددام/دوربین-مداربسته-samsung/دوربین-مداربسته-صنعتی-مدل-bbb-21f.html http://aradcctv.com/دوربین-مداربسته/دوربین-مداربسته-آنالوگ/دوربین-مداربسته-اسپیددام/دوربین-مداربسته-samsung/دوربین-مداربسته-صنعتی-مدل-bbb-21f.html دوربین مداربسته اسپیددام مدل:SCP-2330H

• High resolution of 600TV lines (Color)

                           /700TV lines (B/W)
• Min. illumination 0.2Lux@F1.6 (Color), 0.02Lux (B/W)
• Powerful 33x zoom (3.5 ~ 115.5mm)
• True Day & Night (ICR)
• MD, SSNRIII
• IP66, Coax : Pelco-C ( Coaxitron ), 24V AC

]]>
saeedmaddahi@gmail.com (دوربین مداربسته آراد تصویر) دوربین مداربسته Samsung Sat, 06 Dec 2014 17:05:19 +0330
دوربین مداربسته اسپیددام مدل:SCP-2271 http://aradcctv.com/دوربین-مداربسته/دوربین-مداربسته-آنالوگ/دوربین-مداربسته-اسپیددام/دوربین-مداربسته-samsung/دوربین-مداربسته-اسپیددام-مدل-scp-2271.html http://aradcctv.com/دوربین-مداربسته/دوربین-مداربسته-آنالوگ/دوربین-مداربسته-اسپیددام/دوربین-مداربسته-samsung/دوربین-مداربسته-اسپیددام-مدل-scp-2271.html دوربین مداربسته اسپیددام مدل:SCP-2271

• High resolution of 600TV lines (Color)

                          /700TV lines (B/W)
• Min. illumination 0.2Lux@F1.6 (Color), 0.02Lux (B/W)
• Powerful 27x (3.5 ~ 94.5mm) zoom
• True Day & Night (ICR)
• Intelligent video, MD, SSNRIII
• Coax : Pelco-C ( Coaxitron ), 24V AC

]]>
saeedmaddahi@gmail.com (دوربین مداربسته آراد تصویر) دوربین مداربسته Samsung Wed, 05 Dec 2012 14:17:20 +0330
دوربین مداربسته اسپیددام مدل:SCP-2120 http://aradcctv.com/دوربین-مداربسته/دوربین-مداربسته-آنالوگ/دوربین-مداربسته-اسپیددام/دوربین-مداربسته-samsung/دوربین-مداربسته-اسپیددام-مدل-scp-2120.html http://aradcctv.com/دوربین-مداربسته/دوربین-مداربسته-آنالوگ/دوربین-مداربسته-اسپیددام/دوربین-مداربسته-samsung/دوربین-مداربسته-اسپیددام-مدل-scp-2120.html دوربین مداربسته اسپیددام مدل:SCP-2120

• 1/4”Super HAD CCD
• 600TV lines high resolution
• 12x optical zoom (3.9 ~ 46mm)
• 0.2Lux ultra-low light sensitivity
• Features samsung’s W-V DSP chipset
• 1/4” 600TV lines high resolution
• Coax communication support
• 360° continuous rotation, high-speed pan & tilt at 650°/sec

]]>
saeedmaddahi@gmail.com (دوربین مداربسته آراد تصویر) دوربین مداربسته Samsung Wed, 05 Dec 2012 14:17:11 +0330
دوربین مداربسته اسپید دام مدل:MX-EPP H350Z http://aradcctv.com/دوربین-مداربسته/دوربین-مداربسته-آنالوگ/دوربین-مداربسته-اسپیددام/دوربین-مداربسته-micronix/دوربین-مداربسته-اسپید-دام-مدل-mx-epp-h350z.html http://aradcctv.com/دوربین-مداربسته/دوربین-مداربسته-آنالوگ/دوربین-مداربسته-اسپیددام/دوربین-مداربسته-micronix/دوربین-مداربسته-اسپید-دام-مدل-mx-epp-h350z.html دوربین مداربسته اسپید دام مدل:MX-EPP H350Z

 

اطلاعات دوربین مداربسته 

 


         1/4 "SONY Super HAD CCD
         Built-in 35x Auto Focus Optical Zoom(f=3.4 to 122.4mm)
         Horizontal Resolution 530TVL(Min.)
         Day&Night(ICR),0.5 Lux with ICR ON 0.00001lux (DSS ON)
         Multi Protocol& Baud Rate Support.(Pelco-D/Pelco-P/ STD.)
         Programmable User Preferances (Preset, Tour, Scan,etc,)
         Vactor Scan & Diagonal Scan during Auto Tour.
         Operating Temperture Range : -30˚C ~50˚C
         CE, FCC, RoHS Compliance
         IP67 (waterproof)
         Built-in 2 Fans & 2 Heater

 • Image Sensor: Sony ¼” Super HAD Color CCD
 • Lens: 35x Optical Auto Focus Zoom f=3.4mm (F1.6) to f=122.4mm(F4.5)
 • SYNC System: Internal
 • S/N Ratio: 50dB (AGC Off)
 • Day & Night: Auto
 • Resolution: 530TVL (Color)
 • Min Illumination: 0.3Lux (50 IRE F1.6 Color)/0.00001Lux(50 IRE F1.6 B/W)
 • View of Angle: H:57.8 Wide to 1.7 Tele V:43.7 Wide to 1.3 Tele
 • Digital Zoom: 12x
 • WDR: ON
 • White Balance: ATW/INDOOR/OUTDOOR/AWC/Manual
 • Dome
 • Pan/Tilt Angle: PAN:360 Endless /TILT: -2 ~182
 • Manual Pan Speed: 0.1/SEC ~ 300/SEC
 • Manual Tilt Speed: 0.1/SEC ~ 90/SEC
 • Preset Speed: MAX 360/SEC
 • Preset Position: 240 Position
 • Tour: 8 Group Tour (each tour up to 30 items)
 • Scan: 8 Scan(Programmable Scan & Digital Scan)
 • Pattern: 8 Pattern (each pattern up to 120sec Memory)
 • Flip: Auto Flip (On/Off)
 • Privacy Zone: Total 32 Zone (8 Group x 4 Zone)
 • Alarm: 4 Input , 1 Output
 • Protocol: STD , Pelco-D , Pelco-p , AD , Honeywell
 • Communication: RS485
 • Camera ID: 99
 • OSD: Dome ID,Pan/Tilt Angle,Mode,Zoom,Ratio
 • Environmental
 • Operating Temperature: -30C~50C
 • Operating Humidity: Up to 90%
 • Storage Temperature: -30C~60C
 • Built in Fan & Heater: Built in
 • Heater Operate: 4C
 • Certifications: CE , FCC , RoHS , IP67
 • IP Rating: IP67
 • Color: Ivory
 • Power Supply: 12VDC/24VAC 3Amp


{xtypo_info}کاربر گرامی در صورت سوال در ارتباط با این مدل دوربین مداربسته می توانید سوال های خود را در همین صفحه در قالب نظر برای ما ارسال کنید. {/xtypo_info}

{xtypo_rounded4}برای خرید و توضیحات کامل تر می توانید با شماره های ٨٨٩٨٦٢٢٧ – ۰۲۱  -  ٨٨٩٥١٥٦٢ – ۰۲۱  با ما در ارتباط باشید و اقدام به خرید کنید.{/xtypo_rounded4}

]]>
saeedmaddahi@gmail.com (دوربین مداربسته آراد تصویر) دوربین مداربسته Micronix Mon, 19 Nov 2012 10:39:10 +0330
دوربین مداربسته اسپید دام مدل:MX-EPP S330Z http://aradcctv.com/دوربین-مداربسته/دوربین-مداربسته-آنالوگ/دوربین-مداربسته-اسپیددام/دوربین-مداربسته-micronix/دوربین-مداربسته-اسپید-دام-مدل-mx-epp-s330z.html http://aradcctv.com/دوربین-مداربسته/دوربین-مداربسته-آنالوگ/دوربین-مداربسته-اسپیددام/دوربین-مداربسته-micronix/دوربین-مداربسته-اسپید-دام-مدل-mx-epp-s330z.html دوربین مداربسته اسپید دام مدل:MX-EPP S330Z

 

اطلاعات دوربین مداربسته 

 

               1/4 "SONY Super HAD Color CCD II
            Built-in 33x Auto Focus Optical Zoom(f=3.5 to 115.5mm)
            Horizontal Resolution 550TVL(Min.)
            Day&Night(ICR),0.0007 Lux with ICR ON
            DSS(Digital Slow Shutter)
            Multi Protocol& Baud Rate Support.(Pelco-D/Pelco-P/ STD.)
            Programmable User Preferances (Preset, Tour, Scan,etc,)
            Vactor Scan & Diagonal Scan during Auto Tour.
            Operating TempertureRange : -30˚C ~50˚C
            CE, FCC, RoHS Compliance
            IP67 (waterproof)
            Built-in 2 Fans & 2 Heater

 • Image Sensor: Sony ¼” Super HAD Color CCD
 • Lens: 33x Optical Auto Focus Zoom f=3.5mm (F1.6) to f=115.5mm(F4.5)
 • SYNC System: Internal
 • S/N Ratio: 50dB (AGC Off)
 • Day & Night: Auto
 • Resolution: 550TVL (Color)
 • Min Illumination: 0.3Lux (50 IRE F1.6 Color)/0.0007Lux(50 IRE F1.6 B/W)
 • View of Angle: H:57.8 Wide to 1.7 Tele V:43.7 Wide to 1.3 Tele
 • Digital Zoom: 12x
 • WDR: ON
 • White Balance: ATW/INDOOR/OUTDOOR/AWC/Manual
 • Dome
 • Pan/Tilt Angle: PAN:360 Endless /TILT: -2 ~182
 • Manual Pan Speed: 0.1/SEC ~ 300/SEC
 • Manual Tilt Speed: 0.1/SEC ~ 90/SEC
 • Preset Speed: MAX 360/SEC
 • Preset Position: 240 Position
 • Tour: 8 Group Tour (each tour up to 30 items)
 • Scan: 8 Scan(Programmable Scan & Digital Scan)
 • Pattern: 8 Pattern (each pattern up to 120sec Memory)
 • Flip: Auto Flip (On/Off)
 • Privacy Zone: Total 32 Zone (8 Group x 4 Zone)
 • Alarm: 4 Input , 1 Output
 • Protocol: STD , Pelco-D , Pelco-p , AD , Honeywell
 • Communication: RS485
 • Camera ID: 99
 • OSD: Dome ID,Pan/Tilt Angle,Mode,Zoom,Ratio
 • Environmental
 • Operating Temperature: -30C~50C
 • Operating Humidity: Up to 90%
 • Storage Temperature: -30C~60C
 • Built in Fan & Heater: Built in
 • Heater Operate: 4C
 • Certifications: CE , FCC , RoHS , IP67
 • IP Rating: IP67
 • Color: Ivory
 • Power Supply: 12VDC/24VAC 3Amp


{xtypo_info}کاربر گرامی در صورت سوال در ارتباط با این مدل دوربین مداربسته می توانید سوال های خود را در همین صفحه در قالب نظر برای ما ارسال کنید. {/xtypo_info}

{xtypo_rounded4}برای خرید و توضیحات کامل تر می توانید با شماره های ٨٨٩٨٦٢٢٧ – ۰۲۱  -  ٨٨٩٥١٥٦٢ – ۰۲۱  با ما در ارتباط باشید و اقدام به خرید کنید.{/xtypo_rounded4}

]]>
saeedmaddahi@gmail.com (دوربین مداربسته آراد تصویر) دوربین مداربسته Micronix Mon, 19 Nov 2012 10:34:49 +0330
دوربین مداربسته اسپید دام مدل:MX-EPP S370Z http://aradcctv.com/دوربین-مداربسته/دوربین-مداربسته-آنالوگ/دوربین-مداربسته-اسپیددام/دوربین-مداربسته-micronix/دوربین-مداربسته-اسپید-دام-مدل-mx-epp-s370z.html http://aradcctv.com/دوربین-مداربسته/دوربین-مداربسته-آنالوگ/دوربین-مداربسته-اسپیددام/دوربین-مداربسته-micronix/دوربین-مداربسته-اسپید-دام-مدل-mx-epp-s370z.html دوربین مداربسته اسپید دام مدل:MX-EPP S370Z

 

اطلاعات دوربین مداربسته 

 

         1/4 "SONY Super HAD Color CCD II
          Built-in 37x Auto Focus Optical Zoom(f=3.5 to 129.5mm)
          Horizontal Resolution 550TVL(Min.)
          Day&Night(ICR),0.0007 Lux with ICR ON
          DSS(Digital Slow Shutter)
          Multi Protocol& Baud Rate Support.(Pelco-D/Pelco-P/ STD.)
          Programmable User Preferances (Preset, Tour, Scan,etc,)
          Vactor Scan & Diagonal Scan during Auto Tour.
          Operating Temperture Range : -30˚C ~50˚C
          CE, FCC, RoHS Compliance
          IP67 (waterproof)
          Built-in 2 Fans & 2 Heater

 • Image Sensor: Sony ¼” Super HAD Color CCD
 • Lens: 37x Optical Auto Focus Zoom f=3.5mm (F1.6) to f=129.5mm(F4.5)
 • SYNC System: Internal
 • S/N Ratio: 50dB (AGC Off)
 • Day & Night: Auto
 • Resolution: 550TVL (Color)
 • Min Illumination: 0.3Lux (50 IRE F1.6 Color)/0.0007Lux(50 IRE F1.6 B/W)
 • View of Angle: H:57.8 Wide to 1.7 Tele V:43.7 Wide to 1.3 Tele
 • Digital Zoom: 12x
 • WDR: ON
 • White Balance: ATW/INDOOR/OUTDOOR/AWC/Manual
 • Dome
 • Pan/Tilt Angle: PAN:360 Endless /TILT: -2 ~182
 • Manual Pan Speed: 0.1/SEC ~ 300/SEC
 • Manual Tilt Speed: 0.1/SEC ~ 90/SEC
 • Preset Speed: MAX 360/SEC
 • Preset Position: 240 Position
 • Tour: 8 Group Tour (each tour up to 30 items)
 • Scan: 8 Scan(Programmable Scan & Digital Scan)
 • Pattern: 8 Pattern (each pattern up to 120sec Memory)
 • Flip: Auto Flip (On/Off)
 • Privacy Zone: Total 32 Zone (8 Group x 4 Zone)
 • Alarm: 4 Input , 1 Output
 • Protocol: STD , Pelco-D , Pelco-p , AD , Honeywell
 • Communication: RS485
 • Camera ID: 99
 • OSD: Dome ID,Pan/Tilt Angle,Mode,Zoom,Ratio
 • Environmental
 • Operating Temperature: -30C~50C
 • Operating Humidity: Up to 90%
 • Storage Temperature: -30C~60C
 • Built in Fan & Heater: Built in
 • Heater Operate: 4C
 • Certifications: CE , FCC , RoHS , IP67
 • IP Rating: IP67
 • Color: Ivory
 • Power Supply: 12VDC/24VAC 3Amp


{xtypo_info}کاربر گرامی در صورت سوال در ارتباط با این مدل دوربین مداربسته می توانید سوال های خود را در همین صفحه در قالب نظر برای ما ارسال کنید. {/xtypo_info}

{xtypo_rounded4}برای خرید و توضیحات کامل تر می توانید با شماره های ٨٨٩٨٦٢٢٧ – ۰۲۱  -  ٨٨٩٥١٥٦٢ – ۰۲۱  با ما در ارتباط باشید و اقدام به خرید کنید.{/xtypo_rounded4}

]]>
saeedmaddahi@gmail.com (دوربین مداربسته آراد تصویر) دوربین مداربسته Micronix Mon, 19 Nov 2012 10:30:33 +0330